XÍU CHỦ SIÊU VÍP ĐÀI MIỀN TRUNG

Đừng nản trí khi Thành Công chưa đến, Nếu bạn không tự tin với những con số mình đang có. Hãy để đội ngũ Admin của chúng tôi tìm ra những Số chuẩn nhất và Vip nhất Giúp bạn Trúng lớn và Lãi Đậm hôm nay.

PHÍ XEM SỐ: 1,200,000 vnđ

Chốt số siêu VÍP cam kết trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày.
Lưu Ý: CHÁT với admin để được tư vấn cầu Víp!

Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
25-10-20
24-10-20Đà Nẵng: 960,
Quảng Ngãi: 397,
Đắc Nông: 905
Trúng Quảng Ngãi201
23-10-20Gia Lai: 321,
Ninh Thuận: 642
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
233
22-10-20Bình Định: 395,
Quảng Trị: 311,
Quảng Bình: 110
Trúng Bình Định198
21-10-20Đà Nẵng: 382,
Khánh Hòa: 347
Trượt209
20-10-20Đắc Lắc: 980,
Quảng Nam: 439
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
195
19-10-20TT Huế: 492,
Phú Yên: 552
Trượt215
18-10-20Kon Tum: 448,
Khánh Hòa: 740
Trượt214
17-10-20Đà Nẵng: 080,
Quảng Ngãi: 954,
Đắc Nông: 427
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
197
16-10-20Gia Lai: 917,
Ninh Thuận: 312
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
239
15-10-20Bình Định: 327,
Quảng Trị: 526,
Quảng Bình: 319
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
216
14-10-20Đà Nẵng: 442,
Khánh Hòa: 160
Trượt163
13-10-20Đắc Lắc: 870,
Quảng Nam: 645
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
219
12-10-20TT Huế: 904,
Phú Yên: 093
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
163
11-10-20Kon Tum: 739,
Khánh Hòa: 657
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
214
10-10-20Đà Nẵng: 989,
Quảng Ngãi: 098,
Đắc Nông: 490
Trúng Đà Nẵng256
09-10-20Gia Lai: 467,
Ninh Thuận: 422
Trượt253
08-10-20Bình Định: 903,
Quảng Trị: 306,
Quảng Bình: 851
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
210
07-10-20Đà Nẵng: 122,
Khánh Hòa: 688
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
224
06-10-20Đắc Lắc: 578,
Quảng Nam: 132
Trượt144
05-10-20TT Huế: 302,
Phú Yên: 036
Trượt260
04-10-20Kon Tum: 551,
Khánh Hòa: 470
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
278
03-10-20Đà Nẵng: 779,
Quảng Ngãi: 973,
Đắc Nông: 713
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
287
02-10-20Gia Lai: 299,
Ninh Thuận: 462
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
179
01-10-20Bình Định: 304,
Quảng Trị: 172,
Quảng Bình: 508
Trúng Quảng Trị185
30-09-20Đà Nẵng: 624,
Khánh Hòa: 958
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
213
29-09-20Đắc Lắc: 617,
Quảng Nam: 478
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
210
28-09-20TT Huế: 222,
Phú Yên: 194
Trượt264
27-09-20Kon Tum: 483,
Khánh Hòa: 956
Trượt222
26-09-20Đà Nẵng: 448,
Quảng Ngãi: 859,
Đắc Nông: 464
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
161
25-09-20Gia Lai: 787,
Ninh Thuận: 361
Trượt297
24-09-20Bình Định: 805,
Quảng Trị: 468,
Quảng Bình: 067
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
180
23-09-20Đà Nẵng: 734,
Khánh Hòa: 021
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
274
22-09-20Đắc Lắc: 491,
Quảng Nam: 326
Trúng Đắc Lắc224
21-09-20TT Huế: 146,
Phú Yên: 277
Trượt143
20-09-20Kon Tum: 965,
Khánh Hòa: 603
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
231
19-09-20Đà Nẵng: 971,
Quảng Ngãi: 460,
Đắc Nông: 961
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
192
18-09-20Gia Lai: 020,
Ninh Thuận: 404
Trúng Gia Lai246
17-09-20Bình Định: 448,
Quảng Trị: 400,
Quảng Bình: 541
Trúng Quảng Trị150
16-09-20Đà Nẵng: 676,
Khánh Hòa: 208
Trượt258
15-09-20Đắc Lắc: 298,
Quảng Nam: 287
Trúng Đắc Lắc226
14-09-20TT Huế: 132,
Phú Yên: 361
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
164
13-09-20Kon Tum: 526,
Khánh Hòa: 747
Trượt195
12-09-20Đà Nẵng: 157,
Quảng Ngãi: 294,
Đắc Nông: 063
Trúng Quảng Ngãi243
11-09-20Gia Lai: 636,
Ninh Thuận: 194
Trúng Ninh Thuận203
10-09-20Bình Định: 917,
Quảng Trị: 538,
Quảng Bình: 710
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
213
09-09-20Đà Nẵng: 929,
Khánh Hòa: 222
Trượt149
08-09-20Đắc Lắc: 237,
Quảng Nam: 929
Trúng Quảng Nam167
07-09-20TT Huế: 129,
Phú Yên: 250
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
231
06-09-20Kon Tum: 423,
Khánh Hòa: 092
Trúng Khánh Hòa278
05-09-20Đà Nẵng: 805,
Quảng Ngãi: 414,
Đắc Nông: 078
Trượt193
04-09-20Gia Lai: 041,
Ninh Thuận: 145
Trượt170
03-09-20Bình Định: 717,
Quảng Trị: 329,
Quảng Bình: 562
Trượt193
02-09-20Đà Nẵng: 514,
Khánh Hòa: 932
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
228
01-09-20Đắc Lắc: 391,
Quảng Nam: 007
Trúng Quảng Nam217
31-08-20TT Huế: 878,
Phú Yên: 008
Trúng Phú Yên190
30-08-20Kon Tum: 024,
Khánh Hòa: 625
Trượt204
29-08-20Đà Nẵng: 169,
Quảng Ngãi: 942,
Đắc Nông: 825
Trượt252
28-08-20Gia Lai: 852,
Ninh Thuận: 700
Trúng Ninh Thuận191
27-08-20Bình Định: 821,
Quảng Trị: 432,
Quảng Bình: 178
Trượt209
26-08-20Đà Nẵng: 936,
Khánh Hòa: 467
Trượt263
25-08-20Đắc Lắc: 238,
Quảng Nam: 364
Trượt169
24-08-20TT Huế: 214,
Phú Yên: 977
Trúng TT Huế227
23-08-20Kon Tum: 507,
Khánh Hòa: 632
Trượt232
22-08-20Đà Nẵng: 389,
Quảng Ngãi: 551,
Đắc Nông: 040
Trượt235
21-08-20Gia Lai: 205,
Ninh Thuận: 550
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
215
20-08-20Bình Định: 087,
Quảng Trị: 404,
Quảng Bình: 104
Trượt247
19-08-20Đà Nẵng: 170,
Khánh Hòa: 192
Trượt175
18-08-20Đắc Lắc: 531,
Quảng Nam: 478
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
215
17-08-20TT Huế: 907,
Phú Yên: 375
Trượt170
16-08-20Kon Tum: 970,
Khánh Hòa: 227
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
265
15-08-20Đà Nẵng: 296,
Quảng Ngãi: 415,
Đắc Nông: 790
Trượt273
14-08-20Gia Lai: 356,
Ninh Thuận: 468
Trượt254
13-08-20Bình Định: 156,
Quảng Trị: 854,
Quảng Bình: 431
Trượt186
12-08-20Đà Nẵng: 684,
Khánh Hòa: 918
Trượt165
11-08-20Đắc Lắc: 290,
Quảng Nam: 283
Trúng Đắc Lắc238
10-08-20TT Huế: 697,
Phú Yên: 845
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
208
09-08-20Kon Tum: 950,
Khánh Hòa: 236
Trượt214
08-08-20Đà Nẵng: 151,
Quảng Ngãi: 949,
Đắc Nông: 410
Trượt154
07-08-20Gia Lai: 336,
Ninh Thuận: 613
Trúng Gia Lai182
06-08-20Bình Định: 609,
Quảng Trị: 401,
Quảng Bình: 686
Trúng Quảng Bình181
05-08-20Đà Nẵng: 646,
Khánh Hòa: 611
Trúng Khánh Hòa264
04-08-20Đắc Lắc: 030,
Quảng Nam: 344
Trúng Đắc Lắc142
03-08-20TT Huế: 151,
Phú Yên: 287
Trúng TT Huế199
02-08-20Kon Tum: 877,
Khánh Hòa: 275
Trượt173
01-08-20Đà Nẵng: 353,
Quảng Ngãi: 412,
Đắc Nông: 703
Trúng Quảng Ngãi169
31-07-20Gia Lai: 093,
Ninh Thuận: 441
Trúng Gia Lai140