LÔ 3 SỐ SIÊU VÍP ĐÀI MT

Đánh nhỏ mà thu về lợi nhuận cao. Nếu bạn không thử 1 lần thì sẽ chẳng bao giờ biết mùi Chiến Thắng. Mạnh tay đầu tư để gỡ lại những gì đã mất bạn nhé!

PHÍ XEM SỐ: 500,000 vnđ

Chốt số siêu VÍP cam kết trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày.
Lưu Ý: CHÁT với admin để được tư vấn cầu Víp!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
25-10-20
24-10-20Đà Nẵng: 479,
Quảng Ngãi: 642,
Đắc Nông: 248
Trượt321
23-10-20Gia Lai: 397,
Ninh Thuận: 642
Trúng Ninh Thuận231
22-10-20Bình Định: 258,
Quảng Trị: 534,
Quảng Bình: 940
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
216
21-10-20Đà Nẵng: 167,
Khánh Hòa: 607
Trượt282
20-10-20Đắc Lắc: 385,
Quảng Nam: 684
Trúng Quảng Nam330
19-10-20TT Huế: 861,
Phú Yên: 210
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
303
18-10-20Kon Tum: 203,
Khánh Hòa: 782
Trượt179
17-10-20Đà Nẵng: 830,
Quảng Ngãi: 701,
Đắc Nông: 562
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
285
16-10-20Gia Lai: 917,
Ninh Thuận: 590
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
161
15-10-20Bình Định: 309,
Quảng Trị: 495,
Quảng Bình: 879
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
296
14-10-20Đà Nẵng: 700,
Khánh Hòa: 522
Trượt269
13-10-20Đắc Lắc: 631,
Quảng Nam: 835
Trúng Đắc Lắc235
12-10-20TT Huế: 277,
Phú Yên: 501
Trúng Phú Yên194
11-10-20Kon Tum: 670,
Khánh Hòa: 931
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
170
10-10-20Đà Nẵng: 150,
Quảng Ngãi: 346,
Đắc Nông: 587
Trượt309
09-10-20Gia Lai: 914,
Ninh Thuận: 094
Trúng Ninh Thuận334
08-10-20Bình Định: 204,
Quảng Trị: 719,
Quảng Bình: 333
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
198
07-10-20Đà Nẵng: 397,
Khánh Hòa: 309
Trúng Đà Nẵng247
06-10-20Đắc Lắc: 827,
Quảng Nam: 749
Trượt276
05-10-20TT Huế: 206,
Phú Yên: 768
Trúng TT Huế210
04-10-20Kon Tum: 670,
Khánh Hòa: 470
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
187
03-10-20Đà Nẵng: 279,
Quảng Ngãi: 217,
Đắc Nông: 977
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
322
02-10-20Gia Lai: 647,
Ninh Thuận: 244
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
226
01-10-20Bình Định: 648,
Quảng Trị: 871,
Quảng Bình: 177
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
235
30-09-20Đà Nẵng: 047,
Khánh Hòa: 340
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
331
29-09-20Đắc Lắc: 755,
Quảng Nam: 833
Trúng Đắc Lắc282
28-09-20TT Huế: 502,
Phú Yên: 783
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
27-09-20Kon Tum: 906,
Khánh Hòa: 104
Trượt219
26-09-20Đà Nẵng: 058,
Quảng Ngãi: 320,
Đắc Nông: 457
Trúng Quảng Ngãi297
25-09-20Gia Lai: 299,
Ninh Thuận: 106
Trúng Ninh Thuận221
24-09-20Bình Định: 805,
Quảng Trị: 608,
Quảng Bình: 636
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
278
23-09-20Đà Nẵng: 760,
Khánh Hòa: 877
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
283
22-09-20Đắc Lắc: 689,
Quảng Nam: 309
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
252
21-09-20TT Huế: 578,
Phú Yên: 937
Trượt256
20-09-20Kon Tum: 989,
Khánh Hòa: 844
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
253
19-09-20Đà Nẵng: 285,
Quảng Ngãi: 699,
Đắc Nông: 218
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
274
18-09-20Gia Lai: 670,
Ninh Thuận: 744
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
151
17-09-20Bình Định: 411,
Quảng Trị: 413,
Quảng Bình: 863
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
280
16-09-20Đà Nẵng: 562,
Khánh Hòa: 680
Trượt341
15-09-20Đắc Lắc: 707,
Quảng Nam: 836
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
241
14-09-20TT Huế: 853,
Phú Yên: 478
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
256
13-09-20Kon Tum: 012,
Khánh Hòa: 173
Trúng Khánh Hòa266
12-09-20Đà Nẵng: 310,
Quảng Ngãi: 475,
Đắc Nông: 371
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
262
11-09-20Gia Lai: 351,
Ninh Thuận: 152
Trúng Gia Lai215
10-09-20Bình Định: 569,
Quảng Trị: 538,
Quảng Bình: 571
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
329
09-09-20Đà Nẵng: 479,
Khánh Hòa: 236
Trượt292
08-09-20Đắc Lắc: 760,
Quảng Nam: 425
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
163
07-09-20TT Huế: 287,
Phú Yên: 295
Trúng Phú Yên125
06-09-20Kon Tum: 768,
Khánh Hòa: 253
Trúng Kon Tum243
05-09-20Đà Nẵng: 385,
Quảng Ngãi: 639,
Đắc Nông: 657
Trượt220
04-09-20Gia Lai: 350,
Ninh Thuận: 999
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
268
03-09-20Bình Định: 447,
Quảng Trị: 873,
Quảng Bình: 349
Trượt274
02-09-20Đà Nẵng: 370,
Khánh Hòa: 748
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
228
01-09-20Đắc Lắc: 915,
Quảng Nam: 170
Trượt153
31-08-20TT Huế: 314,
Phú Yên: 698
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
234
30-08-20Kon Tum: 935,
Khánh Hòa: 157
Trúng Kon Tum292
29-08-20Đà Nẵng: 309,
Quảng Ngãi: 930,
Đắc Nông: 197
Trượt222
28-08-20Gia Lai: 679,
Ninh Thuận: 628
Trúng Gia Lai261
27-08-20Bình Định: 706,
Quảng Trị: 385,
Quảng Bình: 879
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
307
26-08-20Đà Nẵng: 316,
Khánh Hòa: 466
Trúng Đà Nẵng218
25-08-20Đắc Lắc: 456,
Quảng Nam: 929
Trượt265
24-08-20TT Huế: 214,
Phú Yên: 338
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
184
23-08-20Kon Tum: 570,
Khánh Hòa: 788
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
301
22-08-20Đà Nẵng: 896,
Quảng Ngãi: 001,
Đắc Nông: 565
Trượt222
21-08-20Gia Lai: 205,
Ninh Thuận: 886
Trúng Gia Lai277
20-08-20Bình Định: 136,
Quảng Trị: 756,
Quảng Bình: 913
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
275
19-08-20Đà Nẵng: 409,
Khánh Hòa: 511
Trượt331
18-08-20Đắc Lắc: 843,
Quảng Nam: 400
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
282
17-08-20TT Huế: 367,
Phú Yên: 814
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
354
16-08-20Kon Tum: 307,
Khánh Hòa: 132
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
258
15-08-20Đà Nẵng: 190,
Quảng Ngãi: 209,
Đắc Nông: 667
Trượt236
14-08-20Gia Lai: 315,
Ninh Thuận: 511
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
356
13-08-20Bình Định: 301,
Quảng Trị: 237,
Quảng Bình: 731
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
266
12-08-20Đà Nẵng: 754,
Khánh Hòa: 581
Trượt324
11-08-20Đắc Lắc: 225,
Quảng Nam: 230
Trúng Đắc Lắc352
10-08-20TT Huế: 654,
Phú Yên: 851
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
305
09-08-20Kon Tum: 033,
Khánh Hòa: 596
Trượt173
08-08-20Đà Nẵng: 494,
Quảng Ngãi: 710,
Đắc Nông: 297
Trượt273
07-08-20Gia Lai: 628,
Ninh Thuận: 739
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
274
06-08-20Bình Định: 273,
Quảng Trị: 506,
Quảng Bình: 968
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
249
05-08-20Đà Nẵng: 862,
Khánh Hòa: 358
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
246
04-08-20Đắc Lắc: 553,
Quảng Nam: 704
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
335
03-08-20TT Huế: 717,
Phú Yên: 017
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
169
02-08-20Kon Tum: 073,
Khánh Hòa: 391
Trúng Kon Tum272
01-08-20Đà Nẵng: 951,
Quảng Ngãi: 923,
Đắc Nông: 714
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
232
31-07-20Gia Lai: 718,
Ninh Thuận: 599
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
281