BẠCH THỦ ĐỀ SIÊU VÍP ĐÀI MT

Nếu bạn đang không có những phương pháp SOI CẦU tối ưu, Bạn cứ đánh thì chẳng mấy chốc mà tiền của bạn sẽ bốc hơi theo nó. Nên dừng lại trượt khi quá muộn Hãy để đội ngũ ADMIN giúp bạn Thắng lớn và Lãi Đậm hôm nay với những con số SIÊU CHUẨN!

PHÍ XEM SỐ: 800,000 vnđ

Chốt số siêu VÍP cam kết trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày.
Lưu Ý: CHÁT với admin để được tư vấn cầu Víp!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
25-10-20
24-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng119
23-10-20Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
177
22-10-20Bình Định: 95,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 19
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
75
21-10-20Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 22
Trượt182
20-10-20Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 39
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
170
19-10-20TT Huế: 36,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
71
18-10-20Kon Tum: 18,
Khánh Hòa: 69
Trượt73
17-10-20Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 84
Trúng Quảng Ngãi128
16-10-20Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
92
15-10-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 19
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
135
14-10-20Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 96
Trượt58
13-10-20Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 45
Trúng Quảng Nam188
12-10-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 93
Trúng Phú Yên167
11-10-20Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 57
Trúng Khánh Hòa71
10-10-20Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 64
Trượt208
09-10-20Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 42
Trượt212
08-10-20Bình Định: 03,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
128
07-10-20Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 88
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
94
06-10-20Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 29
Trượt123
05-10-20TT Huế: 18,
Phú Yên: 10
Trượt175
04-10-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
248
03-10-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
142
02-10-20Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 62
Trúng Ninh Thuận216
01-10-20Bình Định: 09,
Quảng Trị: 91,
Quảng Bình: 30
Trúng Quảng Bình65
30-09-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
170
29-09-20Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 78
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
139
28-09-20TT Huế: 91,
Phú Yên: 36
Trúng Phú Yên222
27-09-20Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 94
Trượt191
26-09-20Đà Nẵng: 34,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 64
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
277
25-09-20Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 14
Trượt171
24-09-20Bình Định: 02,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 67
Trúng Quảng Bình106
23-09-20Đà Nẵng: 91,
Khánh Hòa: 21
Trúng Khánh Hòa60
22-09-20Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
212
21-09-20TT Huế: 34,
Phú Yên: 32
Trượt193
20-09-20Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 03
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
62
19-09-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
72
18-09-20Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
211
17-09-20Bình Định: 11,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 46
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
202
16-09-20Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 90
Trượt255
15-09-20Đắc Lắc: 98,
Quảng Nam: 13
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
154
14-09-20TT Huế: 39,
Phú Yên: 61
Trúng Phú Yên96
13-09-20Kon Tum: 84,
Khánh Hòa: 52
Trượt109
12-09-20Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 09
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
168
11-09-20Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 94
Trúng Ninh Thuận161
10-09-20Bình Định: 36,
Quảng Trị: 38,
Quảng Bình: 10
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
202
09-09-20Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 74
Trúng Đà Nẵng58
08-09-20Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 13
Trúng Đắc Lắc61
07-09-20TT Huế: 29,
Phú Yên: 50
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
138
06-09-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 85
Trúng Kon Tum164
05-09-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 27
Trượt101
04-09-20Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
95
03-09-20Bình Định: 30,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 74
Trượt91
02-09-20Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
213
01-09-20Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 73
Trượt149
31-08-20TT Huế: 12,
Phú Yên: 08
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
93
30-08-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 76
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
204
29-08-20Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 24
Trúng Đà Nẵng239
28-08-20Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 93
Trúng Gia Lai228
27-08-20Bình Định: 12,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 29
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
118
26-08-20Đà Nẵng: 20,
Khánh Hòa: 53
Trượt211
25-08-20Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 93
Trúng Đắc Lắc103
24-08-20TT Huế: 14,
Phú Yên: 40
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
241
23-08-20Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 97
Trúng Khánh Hòa145
22-08-20Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 47
Trượt117
21-08-20Gia Lai: 42,
Ninh Thuận: 50
Trúng Ninh Thuận246
20-08-20Bình Định: 37,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 26
Trúng Quảng Bình66
19-08-20Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 81
Trượt108
18-08-20Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 78
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
238
17-08-20TT Huế: 50,
Phú Yên: 25
Trượt225
16-08-20Kon Tum: 79,
Khánh Hòa: 27
Trúng Khánh Hòa196
15-08-20Đà Nẵng: 30,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 40
Trượt254
14-08-20Gia Lai: 55,
Ninh Thuận: 35
Trượt229
13-08-20Bình Định: 32,
Quảng Trị: 64,
Quảng Bình: 84
Trúng Bình Định178
12-08-20Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 80
Trượt50
11-08-20Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
90
10-08-20TT Huế: 97,
Phú Yên: 45
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
61
09-08-20Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 90
Trượt132
08-08-20Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
155
07-08-20Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 35
Trúng Ninh Thuận66
06-08-20Bình Định: 21,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 94
Trúng Bình Định106
05-08-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
155
04-08-20Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 36
Trượt146
03-08-20TT Huế: 42,
Phú Yên: 24
Trúng Phú Yên171
02-08-20Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 49
Trúng Kon Tum69
01-08-20Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 51,
Đắc Nông: 52
Trúng Đà Nẵng160
31-07-20Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 28
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
127