Đề Đầu Đuôi Miền Bắc

Hãy chơi xổ số theo cách riêng của bạn, Đừng theo quá nhiều cầu làm bạn phân tâm, Cầu đầu đuôi của chúng tôi đã được phân tích rất kỹ Khẳng định giúp bạn Trúng lớn hôm nay.

Đề Đầu Đuôi Miền Bắc: 300,000đ

Số mua mất phí cam kết chính xác tuyệt đối
⇒Anh em nhận số từ 8h-18h hàng ngày
⇒Sau khi nạp đủ tiền số sẽ xuất hiện
⇒Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,Mobi,Vina
⇒Khi cần tư vấn a/e CHÁT với admin nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
25-10-20
24-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt74
23-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2197
22-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7259
21-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 387
20-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt91
19-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2297
18-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 177
17-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề160
16-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt88
15-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8190
14-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6250
13-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt73
12-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8263
11-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9275
10-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 470
09-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt150
08-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 680
07-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6297
06-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 668
05-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt56
04-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8256
03-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt177
02-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt80
01-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1182
30-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8170
29-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2170
28-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3150
27-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 472
26-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề252
25-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt181
24-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2285
23-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt150
22-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề150
21-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5158
20-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4275
19-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 098
18-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng Đề169
17-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 092
16-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt251
15-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0278
14-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8161
13-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6193
12-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt67
11-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt57
10-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt63
09-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt68
08-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt261
07-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt188
06-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3256
05-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5192
04-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt93
03-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt294
02-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4265
01-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề94
31-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8168
30-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 387
29-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5265
28-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt266
27-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt79
26-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt60
25-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 950
24-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1171
23-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề294
22-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt260
21-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 473
20-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt83
19-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1196
18-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt275
17-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8289
16-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4151
15-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8154
14-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề50
13-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt178
12-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề156
11-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2153
10-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề175
09-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt85
08-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt165
07-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề196
06-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7255
05-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 975
04-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề169
03-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3252
02-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề279
01-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2265
31-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2180
30-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6273
29-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt67
28-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2164
27-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt298
26-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt61
25-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề257
24-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 753
23-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt180
22-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 489
21-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 874
20-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt197
19-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt194
18-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt169
17-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt164
16-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt179
15-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt280
14-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt189
13-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt77
12-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt199
11-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt75
10-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 953
09-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt65
08-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt50
07-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6268
06-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt251
05-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt162
04-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt174
03-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt91
02-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt192
01-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5173
30-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9187
29-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt182
28-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt160
27-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt294
26-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt99
25-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt176
24-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt198
23-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 296
22-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt172
21-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt70
20-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 678
19-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt54
18-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8194
17-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1162
16-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6290
15-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề82
14-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề54
13-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt277
12-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 380
11-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề282
10-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt84
09-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 797
08-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt86
07-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt91
06-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2282
05-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt287
04-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt86
03-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0274
02-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt194
01-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3266
31-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt183
30-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt287
29-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt165
28-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt296
27-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt191
26-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt253
25-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1269
24-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9269
23-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề66
22-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 974
21-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 865
20-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 552
19-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt161
18-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt199
17-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt297
16-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6161
15-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề156
14-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt77
13-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt196
12-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt66
11-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 983
10-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt85
09-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt67
08-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt55
07-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt197
06-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt192
05-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7287
04-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2296
03-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 461
02-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt288
01-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt283