Đề Đầu Đuôi Miền Bắc

Dịch vụ soi cầu của chúng tôi mang lại cơ hội vào bờ và trúng lớn cho anh em bởi vì!
1/-Số chuẩn uy tín – Chính xác. Cam kết giúp anh em vào bờ
2/-Số được phần mềm Soi cầu độc quyền từ HĐXS sàng lọc kỹ lưỡng trước khi update lên hệ thống.
3/-Hội đồng chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chốt số. Cam kết làm anh em hài lòng!

Đề Đầu Đuôi Miền Bắc: 500,000đ

–Số mua mất phí đảm bảo chính xác 99,99%
–Anh em nhận số từ 8h18h hàng ngày
–Sau khi nạp đủ tiền số sẽ xuất hiện
–Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,Mobi,Vina
–Khi cần tư vấn a/e CHÁT với admin nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
03-12-21
03-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0267
02-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Đề166
01-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2272
30-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt83
29-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8260
28-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 887
27-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề86
26-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0186
25-11-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt160
24-11-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 659
23-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0257
22-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3269
21-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 979
20-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4282
19-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1288
18-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0294
17-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 266
16-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0179
15-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề59
14-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt289
13-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0193
12-11-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1299
11-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2282
10-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 966
09-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 259
08-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2180
07-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8279
06-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề287
05-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 594
04-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 485
03-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6151
02-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt67
01-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5292
31-10-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề73
30-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4263
29-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 358
28-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9166
27-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt94
26-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9263
25-10-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4171
24-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề58
23-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt69
22-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề269
21-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề94
20-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4191
19-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7254
18-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0195
17-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0270
16-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề86
15-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1298
14-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt268
13-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt271
12-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1165
11-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề269
10-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5276
09-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 557
08-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5271
07-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 665
06-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 565
05-10-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt159
04-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề297
03-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1170
02-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề258
01-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề188
30-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1173
29-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7259
28-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3167
27-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt159
26-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề181
25-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0278
24-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 860
23-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3288
22-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3187
21-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt275
20-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt84
19-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5189
18-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề67
17-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt160
16-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9288
15-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6281
14-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9169
13-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt298
12-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề87
11-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt74
10-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề64
09-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 292
08-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 864
07-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6274
06-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8172
05-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6182
04-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt257
03-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt56
02-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 661
01-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt185
31-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2262
30-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8196
29-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 595
28-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9195
27-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9173
26-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7272
25-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9288
24-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8292
23-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề199
22-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề53
21-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt198
20-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3271
19-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4267
18-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4160
17-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6178
16-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề185
15-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9274
14-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 379
13-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4191
12-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề275
11-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0197
10-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7198
09-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt259
08-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1165
07-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề283
06-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6189
05-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề98
04-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 490
03-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 068
02-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề287
01-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt196
31-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1185
30-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 583
29-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt253
28-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề56
27-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 181
26-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 968
25-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8271
24-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9197
23-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề58
22-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt55
21-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8279
20-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3195
19-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3285
18-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2198
17-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt71
16-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8198
15-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5259
14-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt89
13-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7273
12-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt293
11-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9176
10-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề274
09-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt264
08-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt293
07-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 879
06-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt256
05-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1185
04-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7251
03-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4151
02-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt258
01-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề177