ĐỀ ĐẦU ĐUÔI SIÊU VÍP ĐÀI MT

Nếu bạn theo chúng tôi hôm nay bạn sẽ lấy lại được tất cả những gì đã mất. Chúng tôi mang đến cho bạn những con số chuẩn xác có một không hai.

PHÍ XEM SỐ: 300,000 vnđ

Chốt số siêu VÍP cam kết trúng to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel
⇒ Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày.
Lưu Ý: CHÁT với admin để được tư vấn cầu Víp!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
25-10-20
24-10-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trượt175
23-10-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
135
22-10-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị
205
21-10-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Đà Nẵng130
20-10-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
84
19-10-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
178
18-10-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trượt119
17-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
185
16-10-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
163
15-10-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
154
14-10-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trượt212
13-10-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
94
12-10-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
117
11-10-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
170
10-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Đắc Nông170
09-10-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai142
08-10-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
100
07-10-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa185
06-10-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trượt154
05-10-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Phú Yên61
04-10-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
120
03-10-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
210
02-10-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
253
01-10-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
78
30-09-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
121
29-09-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
252
28-09-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế74
27-09-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trượt125
26-09-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
150
25-09-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trượt213
24-09-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Quảng Bình137
23-09-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
143
22-09-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 5 Quảng Nam
134
21-09-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trượt88
20-09-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa241
19-09-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
116
18-09-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
158
17-09-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
158
16-09-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trượt108
15-09-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
113
14-09-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
194
13-09-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trượt6
12-09-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
164
11-09-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
233
10-09-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
74
09-09-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trượt34
08-09-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
145
07-09-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 0 Phú Yên
74
06-09-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
139
05-09-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt67
04-09-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trượt92
03-09-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trượt100
02-09-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
238
01-09-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trượt231
31-08-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế131
30-08-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Kon Tum,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
140
29-08-20Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Đắc Nông154
28-08-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
229
27-08-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
159
26-08-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trượt187
25-08-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trượt225
24-08-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 TT Huế,
Trúng đuôi 0 Phú Yên
166
23-08-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
169
22-08-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trượt225
21-08-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
148
20-08-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
131
19-08-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trượt286
18-08-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
209
17-08-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
134
16-08-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Khánh Hòa183
15-08-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trượt134
14-08-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 4 Ninh Thuận
125
13-08-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bình Định266
12-08-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trượt110
11-08-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
140
10-08-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
100
09-08-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Kon Tum183
08-08-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi149
07-08-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
227
06-08-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
210
05-08-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Đà Nẵng216
04-08-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
126
03-08-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 TT Huế208
02-08-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
138
01-08-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
248
31-07-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
67