Dàn Đề 4 Số Miền Bắc

Đừng đánh nếu không có số chuẩn đồng nghĩa với việc bạn đã thua lại càng thua, Hãy giao việc chốt số cho chúng tôi bạn sẽ không gặp bất kỳ rủi ro nào!

Soi Cầu Dàn Đề 4 Số Miền Bắc: 500,000đ

Số mua mất phí cam kết chính xác tuyệt đối
⇒Anh em nhận số từ 8h-18h hàng ngày
⇒Sau khi nạp đủ tiền số sẽ xuất hiện
⇒Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,Mobi,Vina
⇒Khi cần tư vấn a/e CHÁT với admin nhé!

Dàn Đề 4 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
25-10-20
24-10-2003,81,11,82Trượt156
23-10-2011,62,61,20Trượt188
22-10-2086,73,79,79Ăn đề 79188
21-10-2031,11,43,21Ăn đề 43159
20-10-2065,99,41,06Trượt163
19-10-2004,69,39,21Trượt150
18-10-2024,39,60,73Trượt188
17-10-2069,23,83,41Ăn đề 69153
16-10-2092,08,62,32Ăn đề 08164
15-10-2001,49,32,58Trượt171
14-10-2061,32,03,16Ăn đề 16197
13-10-2060,84,11,66Ăn đề 66156
12-10-2061,72,37,18Ăn đề 18182
11-10-2094,76,50,87Ăn đề 94168
10-10-2048,91,74,75Ăn đề 48196
09-10-2055,41,10,53Ăn đề 41165
08-10-2085,72,57,56Trượt158
07-10-2065,68,17,45Ăn đề 65158
06-10-2017,81,08,59Trượt154
05-10-2077,34,09,23Ăn đề 23172
04-10-2001,89,98,55Ăn đề 89185
03-10-2070,73,97,20Ăn đề 97174
02-10-2008,41,96,38Trượt193
01-10-2048,18,07,88Ăn đề 18160
30-09-2095,67,68,46Ăn đề 68175
29-09-2023,25,74,26Ăn đề 23199
28-09-2035,31,87,54Ăn đề 31184
27-09-2048,62,67,20Trượt175
26-09-2075,69,73,68Ăn đề 69157
25-09-2047,21,40,09Trượt190
24-09-2070,39,62,30Trượt197
23-09-2081,94,11,45Ăn đề 11160
22-09-2046,52,86,48Ăn đề 86164
21-09-2003,37,57,04Ăn đề 57173
20-09-2043,18,42,56Ăn đề 42192
19-09-2040,04,65,51Ăn đề 04199
18-09-2045,24,90,84Ăn đề 90181
17-09-2003,70,20,86Ăn đề 70167
16-09-2060,31,42,15Trượt155
15-09-2043,30,95,27Ăn đề 30198
14-09-2083,85,09,02Trượt183
13-09-2062,91,68,15Trượt181
12-09-2009,60,73,80Ăn đề 80189
11-09-2034,64,29,51Ăn đề 29198
10-09-2025,20,52,88Ăn đề 20186
09-09-2066,77,42,97Trượt182
08-09-2043,18,22,90Ăn đề 22186
07-09-2028,53,18,07Ăn đề 53190
06-09-2057,61,93,49Ăn đề 93194
05-09-2085,11,19,00Ăn đề 85187
04-09-2083,80,20,26Ăn đề 80179
03-09-2034,80,43,05Ăn 80156
02-09-2085,10,00,29Trượt154
01-09-2051,56,64,05Trượt193
31-08-2058,16,00,62Ăn đề 58168
30-08-2094,20,77,43Trượt162
29-08-2007,63,97,65Trượt192
28-08-2075,48,51,67Ăn đề 48193
27-08-2052,25,28,40Trượt180
26-08-2081,97,77,11Trượt169
25-08-2081,53,20,70Trượt170
24-08-2058,07,16,51Ăn đề 16199
23-08-2046,32,41,64Ăn đề 41174
22-08-2092,96,89,63Trượt166
21-08-2054,13,66,05Ăn đề 54198
20-08-2080,82,28,78Ăn đề 80184
19-08-2001,23,95,98Ăn đề 01154
18-08-2020,37,44,59Ăn đề 37153
17-08-2048,94,91,48Ăn đề 48181
16-08-2078,47,33,80Ăn đề 47154
15-08-2091,11,58,71Trượt156
14-08-2040,03,14,12Ăn đề 14194
13-08-2093,57,10,36Ăn 57173
12-08-2024,52,68,04Ăn đề 52159
11-08-2032,54,28,52Ăn đề 28189
10-08-2072,28,52,33Ăn đề 28196
09-08-2075,14,38,91Ăn đề 38170
08-08-2031,01,66,28Trượt150
07-08-2055,81,14,97Ăn đề 14198
06-08-2057,37,60,21Trượt158
05-08-2096,94,30,20Ăn 96160
04-08-2036,28,17,67Ăn đề 17188
03-08-2091,72,02,36Ăn đề 36190
02-08-2016,06,97,11Ăn đề 11152
01-08-2047,12,77,13Ăn đề 12173
31-07-2061,85,26,62Ăn đề 62190
30-07-2018,42,55,16Trượt192
29-07-2086,17,11,24Ăn đề 17182
28-07-2082,36,10,87Ăn đề 82158
27-07-2038,69,65,27Trượt169
26-07-2035,00,73,92Trượt173
25-07-2084,44,08,49Ăn đề 08174
24-07-2068,77,45,06Trượt173
23-07-2055,92,37,19Ăn đề 92173
22-07-2077,11,42,52Ăn đề 42174
21-07-2030,11,95,33Trượt152
20-07-2029,13,10,51Ăn đề 29181
19-07-2048,45,60,76Trượt196
18-07-2001,02,98,86Ăn đề 86178
17-07-2057,66,54,14Ăn đề 14167
16-07-2003,84,67,11Ăn đề 11151
15-07-2040,94,14,59Trượt180
14-07-2089,60,35,47Ăn đề 89171
13-07-2051,81,89,03Trượt194
12-07-2058,23,90,03Ăn đề 90157
11-07-2082,73,48,56Trượt176
10-07-2039,86,55,57Trượt180
09-07-2090,91,99,39Ăn đề 91172
08-07-2064,38,75,72Trượt185
07-07-2055,44,63,06Trượt163
06-07-2006,48,74,64Trượt192
05-07-2039,25,96,35Trượt155
04-07-2021,01,55,24Trượt174
03-07-2027,23,03,48Ăn đề 27187
02-07-2056,18,90,22Trượt172
01-07-2097,77,80,59Trượt162
30-06-2083,59,89,38Trượt190
29-06-2066,65,45,27Trượt170
28-06-2054,47,38,91Trượt163
27-06-2007,03,72,87Trượt160
26-06-2031,21,18,06Trượt196
25-06-2007,94,47,28Trượt164
24-06-2057,95,79,23Trượt156
23-06-2041,94,99,37Trượt167
22-06-2093,14,32,83Trượt164
21-06-2092,06,48,27Ăn đề 27192
20-06-2069,16,41,17Ăn đề 69184
19-06-2009,38,37,59Trượt163
18-06-2055,86,52,49Trượt191
17-06-2017,27,35,26Ăn đề 17162
16-06-2022,82,54,45Trượt188
15-06-2052,55,21,65Ăn đề 52165
14-06-2095,84,74,77Ăn đề 74180
13-06-2039,60,61,71Ăn đề 61157
12-06-2017,08,89,51Trượt166
11-06-2029,34,53,74Ăn đề 34197
10-06-2039,30,62,01Ăn đề 30187
09-06-2080,54,06,35Trượt158
08-06-2018,60,79,84Ăn đề 60192
07-06-2047,84,75,04Trượt166
06-06-2032,43,53,25Ăn đề 32162
05-06-2007,55,13,08Ăn đề 13160
04-06-2034,19,08,82Trượt188
03-06-2097,54,86,72Trượt158
02-06-2073,40,44,55Trượt189
01-06-2087,96,35,54Trượt157
31-05-2060,90,34,10Ăn 34161
30-05-2028,49,90,94Trượt177
29-05-2048,43,38,54Ăn 54190
28-05-2042,71,13,82Ăn đề 13178
27-05-2061,83,89,82Ăn đề 61179
26-05-2095,88,46,89Trượt150
25-05-2002,45,39,74Trượt164
24-05-2056,18,94,38Trượt161
23-05-2088,92,45,71Trượt170
22-05-2096,88,91,98Ăn đề 98157
21-05-2081,92,90,54Trượt184
20-05-2051,36,65,66Ăn đề 65197
19-05-2072,93,36,95Trượt172
18-05-2056,94,50,52Trượt183
17-05-2099,01,25,81Trượt164
16-05-2052,76,96,25Trượt157
15-05-2095,86,88,27Ăn 95179
14-05-2045,61,28,90Trượt181
13-05-2098,58,83,90Trượt160
12-05-2037,56,31,45Trượt198
11-05-2057,93,12,83Trượt180
10-05-2084,76,12,50Trượt181
09-05-2005,62,22,72Trượt194
08-05-2077,72,74,95Trượt172
07-05-2056,39,21,16Trượt166
06-05-2049,58,21,76Trượt180
05-05-2073,96,15,75Trượt193
04-05-2027,82,98,50Trượt199
03-05-2022,79,40,04Trượt152
02-05-2023,19,49,42Trượt163
01-05-2063,93,81,84Trượt157